9
May
2020
0

Retro Jüpiter ; kendi inanç sistemini oluşturmak

Retro Jüpiter neyi simgeler?

Göklerin en iyicil gezegeni; şansın, genişlemenin, bolluk ve bereketin simgesi Jüpiter; doğum haritasında geri gittiğinde bu dünyada korunup kollanacağımıza; sonsuz kaynaktan bize de bol bol pay düşeceğine dair ciddi endişeler taşırız.

Retro Jüpiter… Jüpiter’i doğum haritasında geri giden bir kişi nasıl etkilenir?

Jüpiter’i doğum haritasında geri giden bir kişi; toplumun değer yargılarıyla pek barışık olmaz; ona göre yanlış giden bir şeyler vardır ve bu doğrulara kendi içinde bir ‘ayar’ verme ihtiyacı içindedir. Onun içsel süzgecinden geçirdiği; kendi doğruları, inançları ve etik anlayışı, yaşamı boyunca kazanmayı çok arzuladığı bilgeliğe onu ulaştıracak araçlardır. Ancak bu yolda pek çok yanlış anlaşılmayla da karşılaşır. Diğerlerinin fikirlerine pek açık olmadığından ve bahsettiğim içsel süzgeçten geçen araçlar üst üste yığıldıkça kendi fikirlerini empoze etme eğilimi ortaya çıktığı için kendisine karşı koyanlar da çok olacaktır. Doğum haritasında Retro Jüpiter’e sahip olanlar pek çok farklı inanç sistemini özümsemeden kendi sistemlerinin bir parçası yapma eğilimi de gösterebilirler. Jüpiter, büyümeyi simgelediğinden bu eğilimde aşırıya kaçmaları ve tam anlamıyla içselleştiremedikleri bu bilgileri yapıcı bir şekilde hayatlarına entegre etmeleri zor olabilir. Jüpiter; büyümeyi temsil eden gezegendir ancak geri harekette olduğunda bu büyüme maddi alandan ziyade manevi yönde kendini hissettirir. Ancak zamanla; bu manevi genişlemenin getirdiği bilgelik doğrultusunda davranıldığında maddi büyüme de beraberinde gelir. Özellikle haritada maddi alanı temsil eden 2. eve yerleşen ve geri giden bir Jüpiter bu etkiyi daha çok hissettirebilir.

Hint Astrolojisi’nin gurusu Jüpiter

Karmik noktadan bakıldığında; Jüpiter’in doğum haritasında geri gitmesi geçmiş yaşamlarda inanç sistemleriyle, din adamlarıyla ya da kanunla yaşanmış olması muhtemel dengesizliklerin düzeltilmesi yönünde atılması gereken adımları simgeler. Jüpiter’in Hint astrolojisindeki adı ‘Guru’dur ve bize ruhani öğretmenlik yapmış olan kişiler de bu gezegenle temsil edilir. Yine Hint astrolojisinde kadın haritasında evleneceği kişinin ve çocuğun ‘karaka’sı yani temsilcisi olan Jüpiter; geri harekette olduğunda diğer faktörler de göz önünde alındığında geç evlilik veya geç yaşta çocuk sahibi olma gibi etkiler verebilir. Jüpiter’in bulunduğu ev de gezegenin hayat boyu nasıl etkiler getirebileceği hakkında bize fikir verir. Örneğin; kariyer evi olan 10. evdeyken istenilen ilerlemeyi sağlamak pek kolay olmayabilir; başarı hayatın daha ileri yıllarında gelebilir. 9. evdeki bir Jüpiter ise bol bol yurtdışı seyahati veya yabancılardan elde edilecek kazançlar anlamına gelebilir fakat geri harekette olduğunda bu seyahatlerde aksamalar olması muhtemeldir. Şans gezegeninin doğal evi olan 9. evde gerilemesi şans faktörünü az da olsa törpüleyici bir etki de yaratabilir.

You may also like

JYESTHA’DA AY TUTULMASI; KENDİ GERÇEĞİMİZİN PEŞİNDE
Krittika’da Yeniay
venüs geri giderken
Venüs geri giderken aşk nereye gidiyor?
VİSHAKHA’DA DOLUNAY