20
Şub
2017
1

Karma ve İlişkiler

Karma ve ilişkiler söz konusu olduğunda birkaç önemli göstergeye dikkat etmek gerekir. İlişki uyumunu gösteren karşılatırmalı harita analizlerinde ki biz buna astrolojide ‘sinastri’ adını veriyoruz; ay düğümlerinin gezegenlerle ve haritanın ana eksenleriyle karşılıklı ya da tek yönlü bağlantıları; önemli karmik unsurları ve öğrenilmesi gereken dersleri çiftin hayatlarına taşır. Peki nedir ay düğümleri? Ay düğümleri; Güneş ve Ay’ın yörüngelerinin kuzey ve güneyde kesiştiği noktalardır ve bu sanal noktalar doğum haritamızdaki karmik kurgular olarak işlev görmektedirler. Bir ilişkide ilerletici ya da geriletici rol oynarlar. Özellikle sinastri haritasındaki açı KAVUŞUM olduğunda etkileri daha da belirgindir. Güney Ay Düğümü yaşamlar boyunca geliştirdiğimiz özellikleri ve kullanmaya alışık olduğumuz davranış kalıplarını simgeler. Bu kalıpları mevcut yaşamda da tekrar etmeye meyilliyizdir oysa ki tam 180 derece karşısında yani zıt burcunda yer alan Kuzey Ay Düğümü’nün işaret ettiği yöne gitmemiz gerekmektedir. Güney Ay Düğümü; korkularımıza ve güvensizlik hissettiğimiz alanlara rağmen tutunduklarımızı temsil ederken Kuzey Ay Düğümü bizi konfor alanımızdan çıkartmaya çalışır.

                                                   KADERİN DİREKTİFLERİ!

Kuzey Ay Düğümü bağlantıları; olumlu ve geliştirici kabul edilir çünkü söz konusu kişiler için ruhsal büyümeyi tetikleyen unsurlar barındırır. Hümanist Astroloji’nin öncüsü; Dane Rudyhar; Kuzey Ay Düğümü’nü özümseme noktası; Güney Ay Düğümü’nü ise boşaltma ve salıverme noktası olarak tanımlamıştır. Ayrıca ay düğümlerinden ‘kaderin direktifleri’ olarak bahsetmiş; kaderin hangi amaca hizmet edeceğinin Kuzey Ay Düğümü’yle; bu amacın arkasında yatan sebebin ise Güney Ay Düğümü’yle vurgulandığını belirtmiştir.

Geçmiş yaşamlarımızla dolayısıyla da karmik kodlarımızla bağlantılı olan Güney Ay Düğümü’yle tüm kavuşumlarda; önemli dersler içeren bir dinamik saklıdır. Sinastri haritasında bu bağlantılar güçlüyse kişilerin birbirlerine çekilmesi doğaldır. Sinastride çiftlerden birinin ay düğümü diğerinin gezegeniyle ya da haritasının eksenleriyle kavuşuyorsa; bu kişi ay düğümü kişisinin hayatında önemli rol oynayabilir ya da düğümler tarafından ifade edilen ve o kişinin yaşaması gereken bazı durumları onun hayatında tetikleyebilir. Ancak bu etkileşimde; hem gezegen kişisi hem de Güney Ay Düğümü kişisi kendilerini; eski ve bilindik yani karmik koşulları tekrar etmeyi gerektirecek bir ilişki modelinin içinde bulur. Özellikle de gezegen kişisi ilk başta; Güney Ay Düğümü kişisinin yanında tanıdıklık hissiyle kendini rahat hissedecektir. Ancak zaman ilerledikçe; sebebini açıklayamadığı bir huzursuzluk hissetmeye başlayabilir ve kendini bu ilişkiden uzak tutmak isteyebilir.

Karmanın efendisi Satürn ve Güney Ay Düğümü bağlantılarında birbirinden kopamama durumu söz konusudur. Karmik olarak bakıldığında Ay düğümü kişisinin; Satürn kişisi üzerinde disiplin ve otorite uygulayan biri olmuş olması mümkündür. Sinastride çiftlerden birinin Güney Ay Düğümü diğerinin Venüs’üyle kavuşumdaysa söz konusu çiftin karması çoğu zaman aşkta dengeyi bulmaya çalışmak ve cinsellik üzerinedir. Ay; annelik, korunma ve bakımla ilgili bir karmaya işaret ederken Merkür ise çiftin iletişim ve kendilerini ifade etme tarzları üzerinde çalışmaları gereken durumları ortaya çıkaracaktır.

You may also like

tehlikeli ilişkiler
Tehlikeli İlişkiler
koç burcunda dolunay
KOÇ BURCUNDA DOLUNAY; ENGELLER AŞILMAK İÇİNDİR
burç uyumu
İlişkilerde Burç Uyumu
boğa burcu kadını
İkili İlişkilerde Boğa Kadını