HİNT ASTROLOJİSİ

Kökenleri binlerce yıl öncesine dayanan Hint Astrolojisi yani Vedik Astroloji; Sanskritçe ismiyle Jyotish/Işığın bilimi anlamına gelir. Karma felsefesi; Hint Astrolojisi’nin temelini oluşturur.