8
Oca
2017
0
burç uyumu

İlişkilerde Burç Uyumu

Burç uyumu; ilişki analizinde astrologların ilk dikkat ettiği kriterdir. Aynı elementten burçlara mensup olanların arasında doğal bir akış olması şaşırtıcı değildir. Bir elemente uyumlanmış olmak ruhun, bu elementin niteliklerini dünya hayatı boyunca deneyimleyeceği koşulları kendisine çekmesi anlamına gelir. Ateş elementi burçları; Koç, Aslan, Yay; Toprak elementi burçları Boğa, Başak, Oğlak; Hava elementi burçları İkizler, Terazi, Kova; Su elementi burçları ise Yengeç, Akrep ve Balık’tır. Ateş ve Hava elementlerine ait burçlar eril; Su ve Toprak elementine ait burçlar ise dişil prensibi temsil ederler. Dolayısıyla Ateş ve Hava elementi burçlarının birbirleriyle daha iyi anlaştıkları; Su ve Toprak elementi burçlarınsa kendi aralarında daha iyi uyum sağladıklarını söyleyebiliriz. Bazen birindeki element eksikliğinin birlikte olduğu kişi tarafından dengelendiğini görürüz. Örneğin; Su elementinden yoksun olan ancak Hava elementi ağır basan bir kadını ele alalım. Bu kadın doğal olarak duygularından ziyade aklına yönelen; empati kurmakta zorlanan bir yapıya sahip olabilir. Birlikte olduğu kişide Su elementi varsa; bu ilişkiye denge getirici bir unsur olur. İlişki vasıtasıyla; kadının kendi duygularını tanıması ve iç benliğiyle daha rahat etkileşime girmesi olasıdır. Öte yandan birlikte olduğu kişide de Hava elementi eksikliği varsa ona olaylara daha akılcı yaklaşması yönünde etkisi olacaktır.

Burç uyumu; güneş ve Ay aynı burçta olunca…

Doğum haritasında Güneş’in yer aldığı burç; bizim öz burcumuzdur. Erkeğin Güneş’i yani öz burcu; kadınınsa Ay burcu (doğum haritasında Ay’ın konumlandığı burç) aynı olduğunda ikisi arasında büyük bir çekim vardır. Bu durumun tersi de söz konusu olabilir, kadının Güneş’i erkeğin Ay’ıyla aynı burçta, kavuşabilir. Çekim yine söz konusudur ancak dişil ve eril prensiplerin dengesi açısından ilk kombinasyon; daha büyük bir çekim yaratır. Güneş’i ve Ay’ı aynı burçta olan çiftlerin arasında kendiliğinden ve hızlı bir telepatik bağ kurulur. ‘Ruh ikizi’ kavramı sanki onlar için yaratılmıştır; birbirlerini pek çok açıdan tamamlarlar. Ancak bu kombinasyon, çiftler arasında yüksek bir çekim yaratsa da uzun ve kalıcı bir ilişki için yeterli değildir. Kişisel gezegenler olarak adlandırılan Merkür; Venüs ve Mars’ın da karşılıklı olarak uyumlu burçlarda bulunması beraberliğin sürekliliği açısından öncelikli faktörlerdir. Elbette Venüs ve Mars’ın ilişkide oynadığı rol yadsınamaz ve iletişim gezegeni Merkür çoğunlukla ilişki analizlerinde ikinci plana atılır. Oysa Merkür’leri karşılıklı olarak sert kontakta olan ya da uyumsuz burçlarda yer alan çiftlerin aynı dili konuşmaları çok zordur. İlişkinin hemen başında olmasa da sert tartışmalar, çatışma ve fikir ayrılıkları çokça gündeme gelebilir. Eğer kuvvetli bağlayıcılar yoksa bu ilişkinin yaşama şansı çok düşüktür.

You may also like

BALIK BURCU VE İLİŞKİLER
KOVA BURCU VE İLİŞKİLER
OĞLAK BURCU VE İLİŞKİLER
YAY BURCU VE İLİŞKİLER