12
Mar
2017
0

Başak burcunda dolunay; Kusurlarımızı sevmek

Bu akşam İstanbul’a göre saat 17’55’te Başak burcunda dolunay meydana geliyor. 26 Şubat’ta Başak’ın zıt burcu Balık’ta oluşan yeni ay ve güneş tutulmasıyla kurulan sahnenin bu dolunayda da hemen hemen aynı olduğunu görüyoruz. Ancak bu kez aşk gezegeni Venüs; geri harekette, bu da ilişkilerle ilgili önemli deneyimlere hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Savaş gezegeni Mars ise Koç burcundan Boğa’ya ilerledi yani daha sakin zeminde ilerliyor ve hiç acele etmeksizin kararlarını uygulamaya koymak üzere hazırlık yapıyor. Balık burcundaki gezegen yoğunluğu; yine göze çarpıyor ve denge unsuru olarak üzerine büyük yük alıyor. Bu konuya az sonra geleceğim ama önce Başak burcunun ve dolunayın hangi temaları taşıdığına bir bakalım. Saflığın sembolü; genç kız figürüyle tasvir edilmesi ‘el değmemiş, bakire’ imajını yansıtsa da bazı tarih öncesi mitleri inceleyerek bakış açımızı daha da genişletebiliriz. Başak takımyıldızı; Antik Yunanlılar tarafından adaletin simgesi Tanrıça Astraea’yla özdeşleştirilmiştir. Astraea; Yunan mitolojisinde ‘Altın Çağ’ olarak adlandırılan ve insanların ortalığı kana bulamadığı; kin ve nefretin dünyaya hakim olmadığı zamanda onların arasında yaşamıştır. Ancak insani değerlerin çöküşe geçmesi ve savaşların başlamasıyla insan ırkına karşı bir nefret geliştirmiş ve göğe çıkarak Başak takımyıldızı halini almıştır. Bir bakıma doğanın ve içinde yaşayan her canlının ritmik yaşam biçimi haline gelmiştir. Tıpkı Başak gibi insan yaratımı kaosu ve süregelen ritmin şaşmasını hoş karşılamaz. Doğa; olduğu haliyle mükemmeldir; her döngü olması gerektiği şekilde var olur; bu döngünün dışına çıkılması düşünülemez. Başak burcuyla özdeşleşen mükemmeliyetçilik, eleştirel bakış açısının köklerini bu mitte görmek mümkündür.

Hassas bir duygu-mantık dengesi

Astraea’nın insan ırkının mükemmelliğini sorgulaması gibi, Başak burcu da daima mükemmeli arar; bulamayacağını bilse dahi arar. Çok eleştirir, bu eleştiriler bazen acımasızlığa dahi varabilir, eleştiri oklarını sadece çevresine değil kendine de yöneltir. Ama diğerleri çoğu zaman bunun farkında olmayacaktır. Detaycıdır, gözünden hiçbir şey kaçmaz. Hizmet odaklıdır; hizmet bu dolunayda özellikle öne çıkan bir tema. Göklerin katı öğretmeni Satürn; dolunayla gergin açıda, ardımızda bırakamayacağız zorunluluklar ve sorumluluklar var; üstelik daha da görünür olmaya başlıyorlar. Balık burcunda gezegen toplaşması var; ‘Başak’ın mantığı, akıl yürütmesi iyi güzel ama duygularının sesine de kulak veriyor musun? diye soruyorlar. Dolunayın yöneticisi Merkür ise Kiron’la kavuşumda. Sözlerimizin ve iletişim gücümüzün ne kadar farkındayız? O sözlerin hem yaralama hem de iyileştirme gücü olduğunu hatırlayacağımız bir dolunayla karşı karşıyayız. Kiron’un yaralı şifacı olduğunu, mucizevi dokunuşlarının en büyük dertlere deva olabileceğini hatırlayalım. Bu dolunayla birlikte kendimize nerede katı davrandığımızı daha net görmeye başlayabiliriz. Kendimizi ve başkalarını eleştirirken biraz daha yapıcı olmanın yollarını bulabiliriz. Bu dolunayla birlikte sağlığımıza özen gösterme gerekliliği artabileceği gibi doğal olana dönüş için de büyük bir istek duyabiliriz. Kim bilir belki Astraea’nın aradığı mükemmellikte değiliz ama her birimiz bu dolunayda Başak burcunun o çok sevdiği ritüellerle kendi mükemmelliğimizi ve değerimizi onurlandırabiliriz!

You may also like

UTTARA BHADRAPA’DA DOLUNAY/İLAHİ PLANA UYUMLANMA
JYESTHA’DA AY TUTULMASI; KENDİ GERÇEĞİMİZİN PEŞİNDE
VİSHAKHA’DA DOLUNAY
Mars Yay burcunda
Transit Mars Yay burcunda