18
May
2020
0

ASTROLOJİDE DÖRT ELEMENT VE ÇOCUĞUNUZ

ASTROLOJİDE DÖRT ELEMENT VE ÇOCUĞUNUZ

Çocuğunuzun doğum haritasında elementlerin ne şekilde dağılım gösterdiği, onun karakteri hakkında sizlere pek çok ipucu verecektir.

Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan astroloji; 12 burcu, gezegenleri, ‘ev’ olarak adlandırılan yaşam alanlarını ve elementleri içine alan bir semboller dilidir. Astrolojinin çeşitli öngörüm tekniklerine geçmeden önceden doğum haritasındaki bu unsurları iyi anlamak gerekir. Bu unsurlardan en önemlisi ise astrolojinin temeli olarak nitelendirebileceğimiz; 4 elementtir. Özellikle çocukların doğum haritasında bu elementlerin eksikliği ya da fazlalığı onların hayat yolculukları boyunca nasıl deneyimlere çekilecekleri ve karakterleri hakkında bilgiler edinmemizi sağlar. Elbette elementlerin dengeli dağıldığı doğum haritalarına rastlamak mümkündür ancak çoğu haritada en az bir elementin eksikliğine ya da aşırı vurgulandığına şahit oluruz. Bu dağılımı bilmek ebeveynlerin çocuklarından beklentilerini daha iyi netleştirmelerine ve onların olaylar karşısında vermeleri muhtemel tepkileri anlamalarına yardımcı olur. Örneğin; duygularla ve sezgilerle özdeşleştirilen Su elementi çocuğun haritasında aşırı vurgulandığında bu çocuk diğer çocuklardan daha hassas ve kırılgan olabileceği gibi duygusal tepkilerini hiç beklenmedik zamanlarda ortaya koyabilir. Ya da Ateş elementi çok az vurgulanmış bir çocuk, sürekli motive edilmesi gereken, heyecanı ve hevesi çabuk sönen, enerji düşüklüğü yaşayan bir çocuk olabilir. Şimdi tek tek elementlerin özelliklerine ve bu özelliklerin çocuklarda nasıl ortaya çıkabileceğine bir göz atalım.

ELE AVUCA SIĞMAYAN ATEŞ ÇOCUKLARI

Koç, Aslan ve Yay Ateş elementi burçlarıdır. Doğum haritalarında bu burçlarda vurgusu olan çocuklar, enerji dolu, hareketli, canlı, neşeli, hayattan zevk almayı bilen çocuklardır. Motivasyonları yüksektir ve dışa dönüktürler. Spor aktivitelerinden hoşlanır, enerji fazlalıklarını bu alana yönlendirebilirler. Biraz başlarına buyruk olabilen bu çocuklarda ‘ben’ vurgusu fazla olabilir, sabırsızlıkları ve düşünmeden davranma eğilimleri ebeveynlerini biraz zorlayabilir. Bu elementin eksikliğinde ya da doğum haritasında çok az vurgulanması halinde daha önce belirtilen özelliklere ek olarak çocukta kötümserlik baş gösterebilir, yönlendirilmeye diğer çocuklardan daha fazla ihtiyaç duyabilir, mücadeleden ve rekabetten kaçınabilir, özgüveni eksik olabilir, yaratıcılığını ortaya koymakta zorlanabilir. Bu çocuklar yaratıcıklarını tetikleyebilecek sanatsal aktivitelere yönlendirilebilirler. Ateş elementinin aşırı vurgulanması halinde çocuk kendi bildiğini okuma eğiliminde olabilir, belirgin biçimde huzursuz bir yapıya sahip olabilir, aşırı dürtüsel davranabilir, beklenmedik anlarda beklenmedik hareketlerde bulunabilir. Bağımsızlığına aşırı düşkün olacağından kendisine karışılmasından hiç hoşlanmayabilir ve böylesi bir duruma isyan edebilir.

KARARLI VE DİRAYETLİ TOPRAK ÇOCUKLARI

Boğa, Başak ve Oğlak Toprak elementi burçlarıdır. Doğum haritalarında bu burçlarda gezegenleri olan çocuklar doğayla sıkı bağlar geliştirir bu nedenle doğayı etkileyen olumsuzluklara karşı duyarlıdırlar. Beş duyularıyla algılayabildikleri somut değerlere odaklanan bu çocukların güven duyguları gelişmiştir. Üretken ve pratiktirler; ayakları yere sağlam basar, çoğu zaman kendi kendilerine yetebilen, başarıya odaklanan çocuklardır. Bu elementin eksikliğinde ya da doğum haritasında çok az vurgulanması halinde çocuk dikkati dağınık ve biraz düzensiz olabilir. Fikirlerini pratiğe dökmekte zorlanabilir ve biraz aklı havada olduğu izlenimini verebilir. Güven duygusu geliştirmekte zorlanabilen bu çocuk kök salmakla ilgili sorunlar yaşayacaktır. Çocuğun gerçeklikten kopmamasını sağlamak için ebeveynlerine biraz iş düşmektir.  Toprak elementinin aşırı vurgulanması halinde çocuk çok inatçı olabilir. Alıştığı rutinin dışına çıkmak onun için zordur ve rutini bozulursa huysuzlaşabilir. Gereğinden fazla sahiplenici olabilen bu çocuk yeniliklere ve değişime karşı da direnç gösterecektir. Ebeveynlerinin onu hayalgücünü tetikleyecek aktivitelere yönlendirilmesi uygun olacaktır.

MERAKLI VE DIŞA DÖNÜK HAVA ÇOCUKLARI

İkizler, Terazi ve Kova Hava elementi burçlarıdır. Doğum haritasında Hava elementi ağırlıkta olan çocuklar için iletişim önemlidir. Yalnızlıktan pek hazetmeyen bu çocuklar sosyal ilişkiler kurmak konusunda beceriklidirler. Onlar için düşüncelerini yaymak ve paylaşmak önemlidir. Aynı zamanda meraklı olan bu çocukların zihinleri çok aktif olduğundan onları oyalamak pek de kolay olmayabilir.  Bu elementin eksikliğinde ya da doğum haritasında çok az vurgulanması halinde çocuğun ilgi alanları kısıtlı olabilir, entelektüel uğraşlar ilgisini çekmeyebilir. Yeni fikirleri ve insanları benimsemekte zorlanabileceği gibi bu insanlarla iletişim kurmakta da çekimser kalabilir. Kendini doğru ifade etmek onun için pek kolay değildir dolayısıyla yanlış anlaşılmalara da açıktır. Bu da çoğu zaman düşüncelerini kendisine saklamasına yol açabilir. Hava elementinin aşırı vurgulanması halinde çocuğun zihni çok aktif olacaktır. Doğum haritasında Su elementi de azsa hislerinden çok mantığıyla hareket eder. Duygusal yakınlık kurmakta zorlanabilen bu çocuk çok kolay asabileşebilir, sinirleri çabuk gerilebilir. Özgürlüğüne aşırı düşkün olması ebeveynlerini biraz zorlayabilir.

SESSİZ VE DERİNDEN SU ÇOCUKLARI

Yengeç, Akrep ve Balık Su elementi burçlarıdır. Doğum haritalarında bu elemente vurgusu olan çocuklar; her şeyi derinden hisseden, sezgileri güçlü, yoğun bir hayalgücüne sahip çocuklardır. Çoğunlukla içe dönüktürler, kırılgandırlar ve hassas bir ruhları vardır.  Merhametli ve duygusal olan bu çocukların empati kurabilme becerileri de gelişmiştir. Su elementinin eksikliğinde ya da doğum haritasında çok az vurgulanması halinde çocuk, duygularını uygunsuz zamanlarda ortaya koyabilir ve kendi duygularıyla da bağlantısı zayıf olabilir. Hoşlanmadığı durumlar karşısında sert tepkiler gösterebilir ve sevgisini ifade etmekte zorlanabilir. Ebeveynlerinin hayalgücünü geliştirmesine destek olmaları gerekebilir. Su elementinin aşırı vurgulanması halinde çocuk çok alıngan olabilir. Ayrıca kolay etki altında kalabilen bu çocuk başkalarının duygu durumlarından da çabuk etkilenir. Kendi dünyasında yaşamaya meyilli olan çocuk, çok çabuk duygusal karmaşaya düşebilir. Güçlü bir Hava elementinin yokluğunda ise mantığını devreye sokmakta zorlanabilir.

You may also like

KİŞİSEL GEZEGENLER VE ÇOCUĞUNUZ
çocuğunuzun ay burcu
Çocuğunuzun Ay Burcu
ay burcu koç olan çocuk
Ay Burcu Koç Olan Çocuk; Beni Görmezden Gelemezsiniz!
ay burcu boğa olan çocuk
Ay Burcu Boğa Olan Çocuk; Bir tatlı huzur almaya geldim!